Get Adobe Flash player
Home Przedszkolaki Program nauczania na rok 2012/2013

Program nauczania na rok 2012/2013

Nauczanie tańców integracyjnych, ludowych i narodowych oraz zabaw przy muzyce i zabaw ze śpiewem.

nauczanie tańca

Zajęcia taneczne realizowane są regularnie raz w tygodniu w ramach zajęć przedszkolnych. Dobór treści programowych jest dostosowany do potrzeb i zainteresowań dziecka.

Nowe założenia i ćwiczenia są wprowadzane stopniowo w myśl zasady stopniowania trudności.

Cel:

  • Stymulowanie i wspomaganie szerokiego i harmonijnego rozwoju,
  • wyzwalnie aktywności ruchowej poprzez tańce i zabawy przy muzyce uwarunkowanej na naturalnej potrzebie ruchu.

Cele szczegółowe:

  • Ćwiczenie koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo - ruchowej przy muzyce;
  • Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości muzycznej
  • Reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki, artykulacji oraz na zmiany rytmiczne w taktach
  • Umiejętności kooperacji w grupie i wyrażania własnych potrzeb
  • Umożliwianie rozwijania indywidualnych talentów, zainteresowań i predyspozycji artystyczno - ruchowych,
  • Partycypacja w organizowaniu uroczystości przedszkolnych i lokalnych, imprez środowiskowych, konkursów i przeglądów
    Inspirowanie dzieci do wykazywania inicjatywy, aktywności, samodzielności

Metody:

  • Położenie nacisku na kształcenie poprzez zabawę,
  • Rozwijanie muzykalności dzieci,
  • Integracja muzyki, słowa i ruchu,
  • Metody aktywizujące,
  • Pokaz,
  • Elementy pedagogiki zabawy,
  • Elementy kinezjologii edukacyjnej,
    Nauka układów tanecznych i choreografii do utworów, zawierających zmienne rysunki taneczne.

Treści programowe obejmują:

  • Wychowanie przez sztukę - muzykę i śpiew, pląsy i taniec:
  • Dostrzeganie zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku, utworu muzycznego - wyraża je pląsając lub tańcząc;
  • Tworzenie rytmu korzystając z instrumentów perkusyjnych ( oraz innych przedmiotów), a także improwizuje ruchem;
  • W skupieniu słucha muzyki, także poważnej.

Najświeższe informacje

Najczęściej wyświetlane