Get Adobe Flash player
Home Przedszkolaki Program nauczania na rok 2012/2013

Program nauczania na rok 2012/2013

Nauczanie tańców integracyjnych, ludowych i narodowych oraz zabaw przy muzyce i zabaw ze śpiewem.

nauczanie tańca

Zajęcia taneczne realizowane są regularnie raz w tygodniu w ramach zajęć przedszkolnych. Dobór treści programowych jest dostosowany do potrzeb i zainteresowań dziecka.

Nowe założenia i ćwiczenia są wprowadzane stopniowo w myśl zasady stopniowania trudności.

Cel:

 • Stymulowanie i wspomaganie szerokiego i harmonijnego rozwoju,
 • wyzwalnie aktywności ruchowej poprzez tańce i zabawy przy muzyce uwarunkowanej na naturalnej potrzebie ruchu.

Cele szczegółowe:

 • Ćwiczenie koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo - ruchowej przy muzyce;
 • Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości muzycznej
 • Reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki, artykulacji oraz na zmiany rytmiczne w taktach
 • Umiejętności kooperacji w grupie i wyrażania własnych potrzeb
 • Umożliwianie rozwijania indywidualnych talentów, zainteresowań i predyspozycji artystyczno - ruchowych,
 • Partycypacja w organizowaniu uroczystości przedszkolnych i lokalnych, imprez środowiskowych, konkursów i przeglądów
  Inspirowanie dzieci do wykazywania inicjatywy, aktywności, samodzielności

Metody:

 • Położenie nacisku na kształcenie poprzez zabawę,
 • Rozwijanie muzykalności dzieci,
 • Integracja muzyki, słowa i ruchu,
 • Metody aktywizujące,
 • Pokaz,
 • Elementy pedagogiki zabawy,
 • Elementy kinezjologii edukacyjnej,
  Nauka układów tanecznych i choreografii do utworów, zawierających zmienne rysunki taneczne.

Treści programowe obejmują:

 • Wychowanie przez sztukę - muzykę i śpiew, pląsy i taniec:
 • Dostrzeganie zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku, utworu muzycznego - wyraża je pląsając lub tańcząc;
 • Tworzenie rytmu korzystając z instrumentów perkusyjnych ( oraz innych przedmiotów), a także improwizuje ruchem;
 • W skupieniu słucha muzyki, także poważnej.

Najświeższe informacje

Najczęściej wyświetlane